Zorgboerderij Hoge-Boekel

 

Missie & Visie

Onze missie is om een situatie te creëren waarin een ieder zich veilig en thuis voelt. Alle deelnemers zijn gelijkwaardig en uniek. De deelnemer staat centraal niet de beperking.

Zorgboerderij Hoge-Boekel sluit aan bij de identiteit en belevingswereld van de deelnemer. De deelnemer verdiend respect, want elke deelnemer heeft zijn of haar eigen verhaal .

Wij staan voor aandacht hebben voor elkaar op een respectvolle manier. Waardoor wij een fijne  omgeving kunnen bieden aan mensen die structuur , gezelligheid en een nuttige dag invulling zoeken.

 

Begeleiding wijze

Belevingsgerichte zorg

Belevingsgerichte zorg staat centraal in de zorg voor ouderen. De wensen en mogelijkheden van de deelnemers staat centraal, niet de beperking die iemand heeft. Regie op eigen leven behouden wat de deelnemer nog kan, en stimuleren om het te blijven doen.

Herkenbaarheid

De omgeving van de deelnemer dient vertrouwd en rustgevend te zijn. De inrichting van de woonomgeving is huiselijk, met een ingerichte woonkamer en keuken, dit geeft een herkenbare gevoel van thuis. De begeleiding is herkenbaar, hierdoor zullen wij vaste krachten op de boerderij hebben.

Huiselijkheid/vriendelijkheid

Het leven op de zorgboerderij dient gemakkelijk te verlopen. Er mag veel en er wordt weinig gecorrigeerd, indien nodig gaat dit vloeiend en met respect. Elke deelnemer krijgt ruimte om zijn/haar eigen tempo te houden en zich zelf te ontplooien. 

kleinschalige zorgboerderij

Door kleinschalige  te blijven, is er meer persoonlijke aandacht voor de mensen op de zorgboerderij.

Doelen

Het doel van dagebesteding is om herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig en leuk is maar ook zinvol zijn.

  • De deelnemer zo lang mogelijk ondersteunen op het zelfredzaamheid. 
  • Mantelzorgers ontlasten
  • Het bieden van een vaste structuur
  • Samen met de deelnemers gezonde maaltijden bereiden
  • De deelnemers worden betrokken bij de dagelijkse activiteiten op en rondom de boerderij
  • Het bieden van sociale contacten
  • Aansluiten bij de mogelijkheden i.p.v de beperkingen.  
  • Regie op eigen leven
  • Zelfontplooiing (ontwikkeling)